Title
首页 > 新闻中心 > 通知公告>内容详情
白银市住房公积金管理中心住房公积金贷款催收公告
来源:作者/编辑:admin点击数:5439次时间:2021-10-19 10:37:24

        截止2021年9月,下列人员住房公积金贷款逾期6期以上,现予以公告催收,限一月内还清逾期贷款。                                                         

 附:失信人员名单                               二O二一年十月十九日                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   2021年9月公积金贷款逾期6期以上失信人员名单   单位:元  
序号 贷款人姓名
贷款人身份证号
贷款人工作单位 逾期本金 逾期利息 逾期期数  
1 李勇 6204021974****1311 甘肃稀土公司202车间 5128 1038.27 6  
2 张乾虎 6204021975****1315 稀土公司 4440.28 1142.19 6  
3 刘恩民 6204031972****1215 省有色地质勘查区兰州矿产勘察院 9260.63 4692.8 6  
4 张俊祥 6204231990****3831 银联商务公司甘肃分公司 10125.8 3567.66 7  
5 张莹 6204021982****092X 白银统一企业有限公司 6263.71 1752.78 6  
6 高文 6204211982****0013 兰州国芳百货购物广场有限责任公司 11298.06 935.42 6  
7 赫崇岭 6204021966****0410 甘肃华鹭铝业有限责任公司 8395.51 1590.65 7  
8 张帆 6204221988****3211 甘肃三轮建设项目管理有限公司 4666.69 2971.65 7  
9 尚天斌 6204231989****4911 无锡政和人力资源管理服务有限公司 9525.6 6590.2 7  
10 许国栋 6204021968****0010 甘肃省白银公路事业发展中心高速公路养护所 20227.85 3185.28 8  
11 张力博 6204221988****0515 白银公司铅锌厂 7516.37 965.81 8  
12 岳杰 6204021993****0019 金轮针布厂 6364.9 6132.01 9  
13 李金元 6204021985****0057 稀土公司 5452.2 2565.95 10  
14 雒志胜 6204021978****1412 稀土公司 17480.79 1425.48 11  
15 郭延聪 6202021964****0410 甘肃稀土集团有限责任公司 14415.22 936.98 12  
               

 

Title