Title
首页 > 新闻中心 > 动态要闻>内容详情
公积金扣款业务的通知
来源:作者/编辑:admin点击数:793次时间:2021-09-30 10:02:47


                                     关于“国庆节”放假期间暂停公积金扣款业务的通知

广大公积金借款用户:
        您好!“国庆节”放假期间,我中心扣款系统暂停运行(2021年10月1日—2021年10月7日),如遇您的还款时间,系统会自动将还款日期顺延至工作日,不会影响您的还款记录和个人征信。
         

              特此通知!

Title